Tag Archives: blockchain

10 ưu điểm của tiền kỹ thuật số

10 ƯU ĐIỂM CỦA TIỀN KỸ THUẬT SỐ KHIẾN BẠN KHÔNG THỂ LÀM NGƠ **BITCOIN LÊN TỤC LẬP ĐỈNH MỚI. Và mặc dù Bitcoin đã tăng nhiều triệu lần trong vòng 9 năm, nhiều người vẫn cho rằng lợi nhuận không dễ kiếm như vậy. Nhưng nếu hiểu sâu hơn ta sẽ biết lý do […]

Blockchain là gì ?

BLOCK CHAIN LÀ CÁI GÌ  Để dễ hiểu, xin giải thích ngắn gọn thế này: Block chain là 1 công nghệ ghi dữ liệu, block chain giống như 1 cuốn sổ ghi chép mà dữ liệu đã ghi vào rồi thì không thể sửa được nữa, mỗi máy tính tham gia mạng lưới block chain […]